Historien bakom scrapbooking

Scrapbooking existerade redan i 1400-talets England, även om fenomenet ännu inte hade fått just det namnet vid det laget. Det man skrev i kallades då istället commonplace books, och de var ett sätt att förvara och bevara information och kunskap som dess ägare kände var viktig. Det kunde vara allt från recept och citat till brev och dikter. Varje enskild bok var således unik för sin ägare, och deras innehåll varierade beroende på ägarens intressen.Felicia_aged_12_to_her_aunt_anne_wagner_1795_to_1834

Under det följande århundradet blev så kallade vänskapsalbum populära. De fungerade på mer eller mindre samma sätt som vänböcker gör idag; ägaren av boken bad sina vänner att skriva sina namn, sina titlar och en kort text eller illustration. Böckerna skapades ofta som en slags souvenir över ägarnas resor runtom Europa, och kunde också innehålla minnen från särskilda platser eller händelser, som konstverk skapade en lokal konstnär. Det var i slutet av 1500-talet som den första ”scrapbooking-produkten” kan sägas ha skapats, då man började skapa färdiga illustrationer som föreställde populära motiv, till exempel scener från karnevalen i Venedig. De skapades och såldes med det uttryckliga syftet att dekorera dessa album, som ett billigare alternativ till att beställa originella konstverk.

Scrapbooking användes i stor omfattning av kvinnliga studenter mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Innan kameran möjliggjorde fotoalbum, var scrapbooking ett sätt för dem att dokumentera sina dagliga liv. Detta fortsatte dock även efter kamerans intåg, då scrapbooking på 1800-talet sågs som ett mer engagerat sätt att bevara sina upplevelser än att bara skriva om dem – ett synsätt som lever kvar än idag.

Idag erbjuder de digitala medier som har växt fram helt nya sätt att bevara våra minnen. Vem som helst kan till exempel starta sin egen blogg, där man kan föra dagbok, lägga upp bilder och bevara nästan vad som helst för sin egen nostalgis skull eller för efterkommande generationer. Detsamma gäller för alla former av sociala medier, där vi publicerar ögonblicksbilder ur våra liv. Om man vill göra en mer permanent form av digital scrapbook kan man också skapa en egen hemsida. Om man vill ha hjälp med de tekniska aspekterna av det, eller vill att ens hemsida ska nå ut till flera, kan man ta hjälp av en webbyrå.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *