Scrapbooking existerade redan i 1400-talets England, även om fenomenet ännu inte hade fått just det namnet vid det laget. Det man skrev i kallades då istället commonplace books, och